Přímo na Letišti Václava Havla Praha se cestující a návštěvníci letiště mohou nechat nově otestovat na přítomnost viru způsobující onemocnění COVID-19. Testování provádí k tomu akreditovaná laboratoř GHC Genetics. Nová služba na letišti má především přispět ke snížení možnosti šíření nákazy, ale také usnadnit bezpečné cestování. Otestovat se mohou nejen samotní cestující, ale také široká veřejnost.Letiště Praha zřídilo za účelem testování celkem tři odběrová místa, kde působí zdravotníci společnosti GHC Genetics. Jedno odběrové místo je umístěno ve veřejné části letiště ve spojovací chodbě mezi Terminálem 1 a 2, a je tudíž určeno primárně pro širokou veřejnost, popřípadě pro cestující, kteří odlétají a pro vstup do cílové destinace potřebují negativní test. Další dva odběrové body se nachází v neveřejné části obou letištních terminálů před pasovou kontrolou a otevřené jsou zejména v závislosti na příletovém provozu dle aktuální potřeby. Využívat je mohou primárně cestující na příletech, kteří jsou buď s ohledem na destinaci, ze které cestují, povinni předložit negativní test na COVID-19 nebo test chtějí podstoupit dobrovolně a mít tak jistotu o svém zdravotním stavu.

„Bezpečnost a zdraví cestujících je naší naprostou prioritou. Z toho důvodu jsme se rozhodli přidat se k současnému trendu a zajistit možnost testování na onemocnění COVID-19 přímo na letišti. Věříme, že testování nejen posílí bezpečnost cestujících a přispěje ke snížení rizika šíření nákazy při překračování státních hranic, ale také cestování výrazně usnadní,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Testování je cestujícím a široké veřejnosti na Letišti Václava Havla Praha dostupné denně v čase od 4.00 hodin do půlnoci. Provozní doba odběrových míst se však může upravovat podle aktuálního leteckého provozu. Analýza odebraných vzorků probíhá na vzdáleném a k tomu vybaveném pracovišti a výsledky se testovaný dozví ve standardním režimu maximálně do 12 hodin prostřednictvím zaslaného e-mailu.

K dispozici je však také služba expresního testování, kdy jsou výsledky cestujícímu sděleny do tří hodin. Jedná se o variantu vhodnou zejména pro ty, kteří odlétají a ke vstupu do země příletu potřebují negativní test na COVID-19, nebo pro přilétající cestující, kteří potřebují negativní test k rychlému vstupu do České republiky. Ti si na výsledky mohou počkat přímo na letišti a až s negativním výsledkem vstoupit na území ČR.

Jsem velmi rád, že naše pracoviště GHC Genetics, které je certifikováno mezinárodní akreditací ČIA, prošlo mezilaboratorními zkouškami kvality na COVID-19 s Národní referenční laboratoří a je zařazeno MZ ČR mezi oficiální laboratoře testující SARS-CoV-2 (COVID-19), bude nedílnou součástí činnosti odběrných míst na Letišti Václava Havla Praha. Profesionální testování COVID-19 poskytujeme v našich laboratořích prioritně za pomoci metody (RT-PCR), ale realizujeme i vyšetření protilátek IgG a IgM, a to jak imunologicky, tak i imunochromatograficky za pomoci tzv. rychlotestu“, říká Viktor Furman, ředitel společnosti GHC Genetics.Samotný odběr vzorků v odběrových místech probíhá na počkání, popřípadě se cestující a jiní zájemci mohou objednat dopředu na telefonním čísle +420 739 500 500 nebo prostřednictvím e-mailu covid@ghc.cz. Předem objednaní zájemci jsou po předchozí úhradě poplatku pozváni na konkrétní čas odběru.

Cena za RT-PCR test

Cena za standardní RT-PCR test na COVID-19 je 1.750 Kč/65 EUR. Cena za expresní provedení testu s doručením výsledků do tří hodin je potom stanovena na 7.500 Kč/280 EUR. Doplatek za potvrzení výsledků testů lékařem, bude-li jej cestující požadovat, je 550 Kč/20 EUR. Platba je možná na všech třech odběrových místech jak bezhotovostně prostřednictvím platební karty, tak i v hotovosti. Cenu bude možné uhradit v českých korunách nebo v eurech. Společnost GHC Genetics byla jako poskytovatel služby testování vybrána Letištěm Praha v řádném výběrovém řízení.

Kdo může využít testování na COVID-19

Cestující české nebo cizí národnosti, který přilétá ze zahraničí bez povinnosti předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19:

Tento cestující má možnost dobrovolného otestování již po příletu na letišti, aby měl jistotu o svém zdravotním stavu. Cestující bude vpuštěn na území ČR bez omezení, výsledky testu obdrží ve standardním režimu do maximálně 12 hodin e-mailem, v případě expresní služby do tří hodin. K testování doporučujeme využít odběrové místo v neveřejné části letiště.

Cestující české národnosti nebo s trvalým pobytem v ČR přilétá ze zahraničí a má povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do povinné karantény:

Tento cestující má možnost nechat se otestovat již na letišti, ať již standardně, nebo s expresním doručením výsledku. Na výsledky testu buď počká na letišti a s negativním testem pak vstoupí na území ČR, nebo bude po absolvování odběru vzorku vpuštěn na území ČR do povinné karantény s tím, že okamžitě po doručení výsledku testu nahlásí výsledek na příslušnou hygienickou stanici.

Cestující cizí národnosti přilétá ze zahraničí a má povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na COVID-19:

Tento cestující má možnost nechat se otestovat již na letišti, a to buď standardně, nebo s expresním doručením výsledku. Na výsledky počká na letišti a s negativním testem pak vstoupí na území ČR.

Testování na letišti může podstoupit také kdokoliv ze zájemců z řad široké veřejnosti, aniž by musel cestovat, popřípadě cestující, kteří z Prahy odlétají a v destinaci příletu se musí prokázat negativním testem na COVID-19. Takoví cestující by však měli počítat s časovou rezervou pro doručení výsledků testu.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

SLEVA až 50 %

TAKÉ na CELÝ ROK a s KOMPENZACÍ za ZRUŠENÝ LET

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PODROBNĚ


Porovnání cen

Úspora až 70 %, bonus až 5 000 Kč.

POROVNÁNÍ CEN